ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ .....

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ ..... ျခံအက်ယ္ - (160×220) လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္သင့္၊ လမ္းမတန္း္နီး၊ အ၀င္အထြက္ေကာင္း၊ ေထာင့္ကြက္ ၊လုပ္ငန္းစံုရ ေစ်းႏႈန္း -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ .....

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ ..... ျခံအက်ယ္ - (160×220)sqft၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္သင့္၊ လမ္းမတန္း္နီး၊ အ၀င္အထြက္ေကာင္း၊ ေထာင့္ကြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းမ

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(100 x 130) ေျမ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး တည္ေနရာအေနအထားအရ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းမ

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(100 x 130) ေျမ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရမီး ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး တည္ေနရာအေနအထားအရ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းမ

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(100 x 130) ေျမ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရမီး ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး တည္ေနရာအေနအထားအရ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေစ်းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေလဆိပ္ရိပ္သာ (၁) လမ္းတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုနး္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 90'x60', ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ၿပီး (KTV မရ)ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(၇) မိုင္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ 0.437 ဧက၊ မီးပါ သည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(၉) မုိင္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 60'x90', ေျမသီးကြက္သီးသန္႕ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 45'x130', ေရ, မီးပါ၀င္သည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

"အင္ၾကင္းလမ္းႏွင့္ပိေတာက္ လမ္းေထာင့္" တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 မရမ္းကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မရမ္းကုနး္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 80'x50', ျဖင့္ ေျမကြက္သီးသန္႔ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္

မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး အက်ယ္ ၂၅.၃၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းအမ်ားအျပားရွိေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ေစတီမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ မရမ္းကုန္း ၉ မုိင္ ၊ ျပည္လမ္းဆုံရွိ ေအာင္ေရႊဘုံသာ ဓမၼဗိမာန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးစီတီေတာ္ ၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းရွိ က်ဳိကၠလဲဘုရား ႏွင့္ က်ဳိကၠလုိ႔ဘုရား ၊ က်ဳိက္ဝုိင္းလမ္းရွိ က်ဳိက္ဝုိင္းဘုရားလမ္းတုိ႔သည္္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ား အထင္ကရ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ေရွးယခင္ကတည္း ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဘုရားရွိုခုိးေက်ာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္႔အက္ဒ္ဝပ္ ေရာမကက္သလစ္ ဘုုရားရွိခုိးေက်ာင္း ၊ စိန္႔ေဂ်ာ့ အန္ဂလီကန္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား လည္းရွိၿပီး ယခင္က စစ္မႈထမ္းအေရာရွိေဟာင္း သင္တန္းေက်ာင္း (ယခု) တပ္မေတာ္အရုိးအထူးကုေဆရုံႀကီး ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေတာ္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေစတီပုထုိးမ်ား ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား လည္း အလြန္ေပါမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရးပါေသာ ျပည္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။