အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ေနရာေကာင္း တိုက္ခန္းအငွား။

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အက်ယ္အ၀န္း 12.5x50 ေပရွိၿပီး Hall Type ျဖစ္သည္။ အိမ္သာ ဘိုထိုင္ျဖစ္သည္။ေစ်းႏႈန္းသင့္ၿပီး အထပ္နိမ့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတက္အဆင္းလြယ္ကူသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

* LUXURY CONDOMINIUM FOR RENT *

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
Here is a nice condominium to be let. lt is on 4th Street, Lanmadaw Township, Yangon. lt's 1500 square feet wide and airy. The floor is covered with parquet. lt contains something as following: - 1 master bedrooms (bathroom attached) - 1 single bedroom - living room - dining & kitchen room - 1 common bathroom & toilet - full of furniture ( There is no furniture in the photos so that the owner will discuss about furniture what you need. And than you will get what you want.) -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ကိုင္းတန္းလမ္းတြင္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ကိုင္းတန္းလမ္းတြင္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။(25×50) sqft ရွိသည္။GF တြင္တည္ရွိသည္။Hall ျဖစ္သည္။ေၾကြခင္းထားသည္။ေရမီးပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္း ႏွစ္ထပ္တိုက္ငွါးရန္႐ွိသည္

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
25'×50' ၊ 1MBR ၊ 2 SBR ၊ ဧည့္ခန္း၊ ေရ/မီး(24 Hour)၊ Phone ၊ 35 KVA မီးစက္ ၊ Aircon 7 ps ၊ ပါေကးခင္း ၊ ေအာက္ထပ္ ေႂကြျပားခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ၊ မီးဖိုေခ်ာင္အေပၚတြင္ထပ္ခိုးပါ၊ကိုင္းတန္းလမ္းက်ယ္၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ ကမ္းနားလမ္းမ

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 22 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
လမ္းမေတာ္ၿမိိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 50) GF Hall, ေၾကြခင္း/ကပ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညိတုိက္ခန္းငွားရန္ရိွပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ ေရႊေတာင္တန္းလမး္

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 17 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (20 x 50) GF Hall, ထပ္ခိုး၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတိိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပံဳးျပံဳး Appartment ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ရွိ ျပံဳးျပံဳး Appartment ကြန္ဒိုသည္ေပအက်ယ္( 3000 )ရွိျပီး3MBR,AC နွင္႔ F.F ပါ၀င္ေသာေႀကာင္႔အသင္႔ေနထိုင္ရန္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မရမ္းကုန္းတြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္ခြဲအိမ္ငွားရန္ရွိသည္

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
"80'x70' ေျမ " 4M, AC, ေၾကြျပား၊ လွ်ာထိုး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Junction Mawtin ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Junction Mawtin ကြန္ဒိုသည္ေပအက်ယ္ (4000) ရွိျပီး 2MBR,2BR,4AC နွင္႔ F.F ပါ၀င္ေသာေႀကာင္႔ အသင္႕ေနထိုင္ရန္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္းမေတာ္ျမုိ့နယ္တြင္ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 22 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
လမ္းမေတာ္ျမုိ့နယ္ ကမ္းနားလမ္းမ (25×50) HALL ေျကြခင္း GF 22L လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

16 လမ္း(လယ္) တြင္ကြန္ဒိုအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
လမး္မေတာ္ျမိဳ႕နယ္ 16လမး္(လယ္) ရွိကြန္ဒိုသည္ေပအက်ယ္ (25×50) ရွိျပီ 1MBR,1BR နွင္႔ ပါေကးခင္းထားေသာေႀကာင္႔အသင္႔ေနထိုင္ရန္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာတိုက္ခနး္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ ဘုန္းႀကီးလမ္း

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 50) GF Hall, ထပ္ခိုး၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတိုက္ခနး္ငွားရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကိုင္းတန္းလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ကိုင္းတန္းလမ္းရွိတိုက္ခန္းသည္ေပအက်ယ္(25×50) ရွိျပီး2 BR နွင္႔ ပါေကးခင္းထားေသာေႀကာင္႕အသင္႔ေနထိုင္ရန္အလြန္ေကာင္းမြန္သာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပထမထပ္ အိမ္ငွားမည္

 လမ္းမေတာ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
-လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂လမ္း, ပထမထပ္ (အက်ယ္ ၂၅' -အရွည္ ၅၀') - ထပ္ခိုး ပါ/ ပ်ဥ္ခင္း -hall type -ေရခ်ိဳးခန္း, အိမ္သာ သီးသန္႔ ၂စံုပါ -ေမာင္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္,စံျပ႐ုပ္ရွင္ရံု, တ႐ုတ္တန္း,Junction ေမာ္တင္,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ Downtown area တြင္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ Downtown area ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ပါဝင္သည့္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ဝန္းအားျဖင့္ ၁.၄၁ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ဝါးတန္းလမ္းမႀကီးသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ လူသိမ်ားအထင္ကရ လမ္းမႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဆုိႏုိင္သည္ ။ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အေနာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ လသာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ အစရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ား ပတ္လည္ဝန္းရံထားသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ကုိ ပုိမုိအသက္ဝင္ေစရန္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမေပၚရွိ အ.ထ.က(၁)(ယခင္လူသိမ်ား စိန္ဂြ်န္းအထက္တန္းေက်ာင္း)ႏွင့္ လမ္းမေတာ္လမ္းမေပၚရွိ အ.မ.က(၆) ေက်ာင္းတုိ႔သည္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္းလူသိမ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမေပၚရွိ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆးရုံႀကီးသည္ ရန္ကုန္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက်န္မာေရးအတြက္ အားထားရသည့္ ေဆးရုံႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မ်ဳိးဆက္သစ္ ဆရာဝန္မ်ားကုိ အဓိကေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားထဲတြင္ လမ္းမေတာ္၏ ေဆး(၁) တကၠသုိလ္သည္လမ္း အဓိက အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ၊ ဘာသာစုံ ေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္အျဖစ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမေပၚတြင္ ျမန္မာႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းအသင္း တည္ရွိေနတာကုိလည္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ စည္ကားရႈပ္ေထြးေသာၿမဳိ႕နယ္တြင္ပါဝင္မႈမရွိေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ၏အဓိကၿမဳိ႕တြင္းဧရိယာနဲဲ႔ အညီ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္လက္က်န္ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ သက္ဝင္လ်က္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။