တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ လမ္းသန္႕ ေပက်ယ္ ျပင္ဆင္ျပီး တိုက္ခန္း ဌားမည္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
25×50 (5)လႊာ 1BR လ်ွာထိုးခင္း ေရမီးစံု
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ကမ္းနားလမ္းမ

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည့္ျမင္တိိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (12.5 x 64) 1F ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ လ်ွာထိိုး၊ တစ္စိတ္တစ္ပို္ငး္ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္သူရလမး္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္တြင္ (30 x 50) GF Hall, တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည္႕ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္အခန္းက်ယ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည္႕ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ နိဗၺြာန္လမ္းတြင္ (1800sq) က်ယ္ျပီး Hall ပထမထပ္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည္႕ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ 3လႊာတိုက္ခန္းက်ယ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 11 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည္႕ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ (2000sq) က်ယ္ျပီး 2MBR,ပါေကးခင္းထားေသာ 3လႊာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ လမ္းသန္႕ ေပက်ယ္ တိုက္ခန္း ဌားမည္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
15×60 (4)လႊာ 1BR AC ေရမီးစံု
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ကမ္းနားလမ္းမ

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (12.5 x 64) 1F ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ လွ်ာထိုး၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ာထားေသာ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ နတ္စင္လမ္းအနီး ျပင္ဆင္ျပီး တိုက္ခန္း ဌားမည္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
12.5×50 (5) လႊာ 1BR ေရမီးစံု
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည့္ျမင္တိုင္ ညေစ်းအနီးလမ္းက်ယ္ ေျမညီ ဘယ္ညာ ၂ခန္းတြဲဌားမည္ အက်ယ္ ၁၂ခြဲ×၅၀ ၂ခန္းေပါင္း ၂၅×၅၀ hall type ထပ္ခိုးအျပည့္ပါ တစ္လ ၁၃သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ 5F ျပင္ၿပီးဌားမည္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည့္ျမင္တိုင္ ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ (25×35) 5F 2BR 3AC ဘိုထိုင္ ျပင္ၿပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည္႕ျမင္တိုင္ အင္ၾကင္းလမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ျပီး ပထမထပ္အျမန္ငွားမည္။

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ၾကည္႕ျမင္တိုင္ ျမိဳ႕နယ္ရွိ အင္ၾကင္းလမ္းတြင္ (25x50) က်ယ္ျပီး 1MBR,2BR,2AC,ပါေကးခင္းထားေသာ ပထမထပ္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ သမုိင္း ၊ ရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ျပည့္နက္ေနတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုကုိျပပါဆုိရင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ လည္း တစ္ခုအပါဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အေနာက္ပုိင္းတြင္က်ေရာက္သည့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ တြံ႕ေတးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ အလုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ဟုိယခင္ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲတြင္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အေၾကာင္းမွာ ၾကည့္ျမင္တုိင္တုိက္ပြဲ တြင္ ၿမဳိ႕ရုိးခံတပ္ အစီးအၾကပ္ ေကာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဖက္မွ ဒါဏ္ရာရ အေသအေပ်ာက္အလြန္မ်ား ခဲ့ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ဖူးသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားရဲ႕အဆုိအရ ၾကည့္ျမင္တုိင္သည္ Come and Die(Kem-men-dine) မွဆင္းသက္လာသည္ဟု ၿမဳိ႕ရုိးခံတပ္ေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္ခဲ့သည့္ၿမဳိ႕ စာအုပ္တြင္ ဖတ္ရႈခဲ့ရဖူးသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ေရွးေဟာာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္အေဆာက္အဦး အခ်ဳိ႕မ်ားျဖစ္တဲ့ ပန္းပင္ႀကီးလမ္းသြယ္ရွိ စလင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၊ အေပၚၾကည့္ျမင္တုိင္လမ္းရွိ စိန္႔မုိက္ကယ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းအသင္း ႏွင့္ အုန္းပင္လမ္းသြယ္ရွိ အုန္းပင္တန္း စြန္နီဂ်မာဗလီ အစရွိသည့္ အေမြးနစ္ သမုိင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ရာဇဝင္တြင္ခ့ဲေသာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ၏တုိးတက္လာမႈနဲ႔အတူ အမ်ားအျပားေျပာင္းလဲဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ လူတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အထပ္ျမင့္ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္မွီစည္ကားေျပာင္းလဲတုိးတက္ လာေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။