တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ 36လမ္း (12.50×50) HALL A/C ပါေကး 4F 4.5L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ လမး္မတန္းေျမညီထထပ္တိုက္ခနး္ငွားရန္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ၊ ကုန္သည္လမး္မ ၊ အက်ယ္ (28.5× 57.5) ေျမညီ +ထပ္ခိုး (တ၀တ္ပါ) အိမ္သာ အေပၚေအာက္ ၂ လံုးပါ၊ အျမင့္ ေပ၂၀ရွိသည္။ လမး္မတန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ showroom ,company , office, မ်ားဖြင့္လိုသူမ်ားအတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပရိ​ေဘာဂအစံု တိုက္​ခန္​းဌားမည္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဗိုလ္က​ေလး​ေစ်းလမ္​း ၂၅×၅၀ အိပ္​ခန္​း ၂ ခန္​းပါ ပါ​ေကးခင္​း၊ အဲကြန္​း ၂ လံုး၊ ပရိ​ေဘာဂအစံုပါ အသင္​့​ေနရံု လူ​ေနရံုးခန္​းသင္​့​ေတာ္​ ၄လႊာ ၉ သိန္​း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ၃၇လမ္း

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(12.5 x 50) 1F ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရံုးခန္းေကာင္းျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၄လမ္းအေပၚဘေလာက္ရွိ (ေပ 13 x ေပ 45)ရွိေသာ ေျမညီထပ္ ထပ္ခုိးပါ တိုက္ခန္းငွားမည္...

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၄လမ္းအေပၚဘေလာက္ရွိ (ေပ 13 x ေပ 45)ရွိေသာ Hall RC ခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ပါၿပီး ေျမညီထပ္ ထပ္ခုိးပါ တိုက္ခန္းငွားမည္။ ရံုးခန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း တြင္ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(30x60) ေပ , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 4 ခနး္ , ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ အသင့္ေနထိုင္နိုင္ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခနး္ငွားရန္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ၊ ၃၆ လမး္ ၊ အက်ယ္ (၂၁×၄၀) ေျမညီ + ထပ္ခိုးပါ၊ RC ခင္းတိုက္သစ္၊ လမး္သန္႕ေသာေၾကာင့္ ရံုးခနး္ဖြင့္လိုသူမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္သည္။ ေစ်းႏႈန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၅လမ္း အလယ္ဘေလာက္ရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 40)ရွိေသာ ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ တိုက္ခန္းငွားမည္...

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၅လမ္း အလယ္ဘေလာက္ရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 40)ရွိေသာ အခန္း(၁)ခန္း RC ခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ပါၿပီး ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ တိုက္ခန္းငွားမည္။ ျပင္ဆင္ၿပီး။ တန္ဖိုးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္ရွိ (ေပ 28 x ေပ 50)ရွိေသာ ၁၀လႊာတိုက္ခန္းငွားမည္...

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္ရွိ (ေပ 28 x ေပ 50)ရွိေသာ Hall ခန္း ဓါတ္ေလွကား ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ဘိုထုိင္အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၉လမ္းရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 50)ရွိေသာ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းငွားမည္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၉လမ္းရွိ (ေပ 12.5 x ေပ 50)ရွိေသာ အခန္း(၂)ခန္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းငွားမည္။ ၁ႏွစ္ခ်ဳပ္။ အသင့္ေန။ တန္ဖိုးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ downtown ဧရိယာတြင္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အခ်က္အခ်ာအက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္ ။ ယခင္အစုိးရရုံးအမ်ားဆုံး စုိက္ခဲဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ခဲဲ့သလုိ ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား မပ်က္စီးပဲ ယေန႔တုိင္ခန္႔ညားထည္ဝါစြာရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရ ဆူးေလဘုရား ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ ႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတုိ႔သည္ လူသိမ်ားစည္ကားေသာေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္(ယခင္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟုိတယ္) ၊ ဆာကူရာတာဝါ ႏွင့္ စင္တာပြဳိင့္တာဝါတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံတကာသံရုံံးအမ်ားအျပားလည္းတည္ရွိၿပီး ၾသေတးလ်သံရုံး ၊ အိႏၵယသံရုံး ႏွင့္ အဂၤလန္သံရုံးတုိ႔လည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ဘက္စ္ကားမ်ား မျဖစ္မေနေျပးဆြဲဲေရာက္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာရလြယ္ကူသည့္အတြက္ ရုံးခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနအေဆာက္အဦးမ်ားသည္လည္း ေရွးက်ၿပီး သမုိင္းဝင္ဗိသုကာလက္ရာ အေျမာက္အမ်ားပါဝင္လ်က္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဗီဒီယုိဓာတ္ပုံမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးေနသည္မ်ားကုိ ရံဖန္ရံခါေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခုမွျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တုိက္ခန္းအသစ္မ်ားနည္းပါးၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရွိေနသည့္ တုိက္ခန္းအေဆာက္အဦးအမ်ားအျပား တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသြားအလာထူထပ္ေသာ အဓိကအခ်က္အခ်ာက် ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ဟုပင္ ဆုိရမည္ ။