အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားေနထိုင္ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြန္ဒိုအခန္းငွားရန္ရွိသည္။...

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 16 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
2000 Sqft အက်ယ္အ၀န္းရွိ မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ ပရိေဘာဂအျပည့္အစံု၊ (1M,2SBR,AC 5, F.Furn) ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ အခန္းအား အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဆင္မလိုက္ Business Tower ကြန္ဒိုဌားမည္

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
လမ္းမတန္း ေနရာေကာင္း (1650)sqft, မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း, ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း, အဲကြနး္ - 3 လုံး, ေၾကြခင္း ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ရံုးမ်ားစြားတုိ႕နွင့္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းသြယ္ တြင္(70x80) ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(70x80) 2RC 4MBR,6A/C,Ph ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မာစတာ ( 4 )ခန္း၊ ရိုးရိုး ( 1 )ခန္း၊ အဲယားကြန္း ႏွင့္ ဖုန္း ပါ၀င္သည့္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊဥေဒါင္းမင္း အိမ္ျခံေျမမွ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္းသြယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။...

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေရႊဥေဒါင္းမင္း အိမ္ျခံေျမမွ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္းသြယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - (27×50) 3လႊာ အခန္းဖဲြ႕စည္းပံု - Master Bed Room 1 ခန္း , ရုိးရုိးခန္း 1 ခန္းျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Rent for 2RC Inya Rd House

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
2RC house 1 Double room, 3 single rooms ,dinning , living ,kitchen rooms, All bedrooms are bathroom attached. Outside 1 car gardge ,1 driver room and toilet. Aircon 5 and water heater,ect.. ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ရံုးမ်ားစြားတုိ႕နွင့္လည္း မလွမ္းေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကမာရြတ္ အာတီးယားလမ္းတြင္ လုံးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ကမာရြတ္ အာတီယားလမ္း လုံးခ်င္း ၂ထပ္ (50x55) ေပ . မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း . ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း . အဲကြန္း - 5 လုံး .ပါေကး ေနထုိင္ရန္ ရုံးခနး္မ်ားသင့္ေတာ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ဗဟုိလမ္းတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ ရွိသည္။

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 75 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ဗဟုိလမ္းတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - 1250sqft Hall တုိက္အမ်ိဴးအစားျဖစ္ျပီး တုိက္သစ္ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ RC6ထပ္တုိက္ ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ေလွကားပါ၀င္ျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ရုိးမရိပ္သာလမ္း၊ ျပည္လမ္းအနီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ 53' x 63', 1MBR, 2BR, 6AC, ေရပူေရေအး၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာက္စက္၊ ႏွစ္ထပ္အိမ္၊ USD 2500 (ညႈိႏိႈင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ေစတနာသုခလမ္းကြန္ဒို

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
(1300) sqft 1F ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာဘတ္(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပရိေဘာဂ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ Diamond Condo

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 23 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
(1860) 6F ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာဘတ္(၂)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၆)လံုး၊ ဖုနး္၊ ပါေကး၊ အင္တာနက္လိုင္းပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတိုက္္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွည္းတန္းအနီးတိုက္ခန္းငွားရန္

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ လွည္းတန္းအနီး ၊ ထန္းတပင္လမး္၊ အက်ယ္ (12.5×50) ဒုတိယထပ္ ၊ ပါေကးခင္း ၊ အခန္း ၂ ခန္းပါ၊ air con ၁ လံုးပါ ၊ ေစ်းႏႈန္း 2သိနး္ 7ေသာာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွည္တန္း စိန္ေဂဟာအနီး (တိုက္ခန္းက်ယ္ဌားမည္)

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(25×50),1Floor,1 Master,2single bed room ပါေကးခင္း,fully furniture ပါျပီး ***(နိုင္ငံျခားသားေနရန္သင့္ေတာ္)***
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကမာရြတ္ အင္းယားလမ္းတြင္ လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

 ကမာရြတ္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ကမာရြတ္ အင္းယားလမ္း လုံးခ်င္း ၂ထပ္ (80x100) ေပ . မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း . ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 4 ခန္း . အဲကြနး္ - 6 လုံး . ဖုန္း . ပါေကး ႏုိင္ငံျခားသား ေနထုိင္ရန္ ရုံးခနး္မ်ားဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္၏ ေျမာက္အလယ္ပုိင္းတြင္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ၆.၂ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၂) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္လမ္းမႀကီးျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္က တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႀကီး တည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ႀကီးသည္ ယခင္က ကာလေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ေဆာင္အပါအဝင္ ျပန္လည္သက္ဝင္ လႈပ္ရွားလာၿပီျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသုိလ္(၁) ၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသုိလ္ ၊ တီတီစီ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ၊ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ဆင္မလိုက္ေစ်း ၊ ဂ်န္းရွင္းစကြဲစင္တာ ႏွင့္ ဗေလဇုန္စတုိး ၊ လွည္းတန္းစင္တာ အစရွိသည့္ မွတ္သားရလြယ္ကူ ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကမာရြတ္ရွိ လွည္းတန္း လမ္းဆုံသည္လည္း ၂၄ နာရီနီးပါး အလြန္စည္းကားေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနထူထပ္ၿပီး အထင္ကအရ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ား ေပါမ်ားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ စည္ကားေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။