လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာ၊ န၀ေဒးအိမ္ရာ အက ်ယ္အ၀န္း (60' x 60')ပတ္လည္ ႏွစ္ထပ္လူေနလံုးခ်င္းျဖစ္ပါသည္။အခန္းဖဲြ႕စည္းမႈုမွာ Master bedroom (1)ခန္း၊ Single bedroom (3)ခန္း၊ Maid room (1)ခန္း ႏွင့္ car garage ပါ၀င္သည္။ ငွား 1လ 8သိန္း (Aircon ပါလွ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ FMI အိမ္ရာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(40 x 60) 2RC လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာဘတ္(၁)ခန္း၊ ရုိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၂)လံုး၊ ပါေကး၊ ေထာင့္ခန္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နွစ္ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လူေနထိုင္မႈကိုၾကည့္၍အေလ်ွာ႕အတင္းရွိသည္ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ယာ လိႈင္သာယာျမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည္ ျခံအက်ယ္(75×70) အိမ္(35×35) ျဖစ္ပါသည္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

FOR RENT

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
FOR RENT HLAINGTHARYAR TOWNSHIP. NAWADAY HOUSING. 2RC,(60×60) ေပ , မာစတာအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း , ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း , ဧည့္ခန္း , အဲကြနး္ - 4 လုံး , ေရပူေရေအး PRICE 10Lnet လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(72 x 105) 2RC လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာဘတ္(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ပရိေဘာဂအစံုပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာ၊ ေအာင္ေဇယ်ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာရွိ ငွားရန္ရွိေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာ၊ ေအာင္ေဇယ်ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာရွိ, 70’x70’ 2RC , မာစတာအိပ္ခန္း - 4 ခနး္ , အဲကြနး္ - 4 လုံး , ပရိေဘာဂအျပည့္စုံ - 12 Lks လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာ1ထိပ္တပင္ေရႊထီးလမ္းမႀကီးေပၚတြင္လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေအာင္ေဇယ်တံတားအဆင္းညာဘက္1ထိပ္တပင္ေရႊထီးလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ေပ20'60ထပ္ခိုးေပ30'ပါ အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္းပါ ငွားမည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းသီးသန္႕အငွား

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 6,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ပရိေဘာဂအပါ မီးစက္အပါ ေပ၈၀ေပ၈၀RC2 အိမ္အသစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ FMI အိမ္ရာ ပိေတာက္၀ါလမ္းသြယ္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(40 x 60) 2RC လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာဘတ္(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၂)လံုး၊ု ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

န၀ေဒးအိမ္ရာ တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(80x80) 2MBR,2BR,3AC 2RC လိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မာစတာ ( 2 )ခန္း၊ ရိုးရိုး ( 2 )ခန္း ႏွင့္ အဲယားကြန္း( 3 )လံုး ပါ၀င္သည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီးအဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္သည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။