လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ န၀ေဒးအိမ္ရာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္တြင္ (80 x 80) 2RC မာစတာ အိပ္ခနး္ (၂)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ အဲကြန္း (၅)လံုး၊ ပါေကး၊ ေၾကြျပားခင္း။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ အထက္ပေဒသာလမ္း

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္တြင္ (60 x 80) 2RC မာစတာ အိပ္ခန္း (၂)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၂)ခန္း။ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ FMI အိမ္ရာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60 x 80) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
FMIသစ္ခြပန္းျခံႏွင့္နီး လမ္းမနွင့္နီး ထြက္ေပါက္နွင့္နီး(80'*80')AC.6လံုးပါ စတီခံု ကုလားထိုင္ ေရခဲေသတၲာ FUNအစံုပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လုံးခ်င္းအိမ္ဌားရန္ရိွသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
FMIဝန္း CITY MARKႏွင့္နီး တပ္ထိပ္ႏွင့္နီး ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး လမ္းမႏွင့္နီး သန္ရွင္းသပ္ရပ္ေသာအိမ္ေလးပါ AC/4လံုး/ကုတင္ပါ ေရတိုင္ကီပါ မီးစက္ပါ အေပၚပါေကး ေအာက္ ေၾကြျပားခင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
FMIဝန္းေရကူးကန္အနီး လမ္းမႏွင့္နီး ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး အိမ္ေရွ႕ေျမပိုရွိ အက်ယ္(60'*80')အေပၚပါေကး ေအာက္ေၾကြျပားခင္း ဘိုထိုင္ ေရခ်ိဳးခန္းသန္႕ လူုေန ရံုးခန္း လုပ္ငန္း အားလံုးအဆင္ေျပ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
FMI CITY လမ္းမတန္း(80'*80') Master.3/Single.1 / AC.2/ အေပၚပါေကး ေအာက္ေၾကြျပား ဧည့္ခန္းက်ယ္ ဘုရားခန္းက်ယ္ မီးဖိုက်ယ္ ဘိုထိုင္ ေရခ်ိဳးခန္း အစံုပါ ဆိုင္ဖြင့္ လူေန ရံုးခန္း ဖြင့္ အားလံုးသင့္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ န၀ေဒးအိမ္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပအက်ယ္(80x80)ရွိၿပီး 2RCျဖစ္သည္။ Master ၂ခန္း၊ Bedroom ၃ခန္းဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အဲယားကြန္း ၅လံုးတပ္ဆင္ထားသည္။ ေၾကြျပား/ပါေကးခင္းသည္။ ေနရာေကာင္းသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

FMI အိမ္ရာတြင္ ငွားရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာ၊ FMI အိမ္ရာ ေျမ (80' x 100') ငွား 1လ U$ 2000
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ FMI အိမ္ရာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60 x 80) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။