အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ တြင္ ဂိုေဒါင္ နွင့္ ရံုးခန္း ငွားမည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 48 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္ >150’x80’ Office >30’x30’ 315 KVA 1sqft >400kyats လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇံုတြင္စက္ရံုငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 110 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္သာယာ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ(1.5 ဧက) ဂုိေဒါင္(80×300) အက်ယ္ရွိ ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာ စက္ရံုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိုင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္႐ုံငွားရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 7,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမအက်ယ္အဝန္း (1)ဧက စက္႐ုံအက်ယ္အဝန္း 30000sqft , ႐ုံးခန္း 15'x80' 3R/C ,315KVA လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ /ဘတ္ကားမွတ္တိုင္နီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္႐ုံငွားရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 15,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမအက်ယ္အဝန္း 1.5ဧက, စက္႐ုံအက်ယ္အဝန္း 30000sqft,႐ုံးခန္း2ထပ္, ေႂကြျပားခင္းၿပီး 500KVA အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ရန္သင့္ေတာ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ပန္းစက္မွဳ႕ဇုန္ ေနရာေကာင္း ေျမ ( 1 )ဧက စက္ရုံ ( 120'×240') 315KVA 1Sqft 400ks စက္ရံုလုပ္ရန္ေကာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္းပန္းစက္မွဴဇုန္ အေနာ္ရလမ္းမနွင္နီး ေျမ (0.7 )ဧက ဂို ( 80'×160') 150KVA 45သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

NaWaDay Housing For Rent

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
NAWADAY HOUSING (60*60) 3MBR,S-2 AIR -2 1 MONTH FOR RENT 8L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

NaWaDay Housing For Rent

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
NAWADAY HOUSING (80*80) MBR-3, S-2 AIR-2 FOR RENT 1 MONTH 12 L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

F. M. I အိမ္ရာတြင္ ငွားရန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
FMI Housing (40*60) MRR_2 S-2 For Rent 1 Month 10L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊကမ္းသာယာ အိမ္ရာတြင္ ငွားရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေရႊကမ္းသာယာ အိမ္ရာ (57*70)MBR_3 S-2 For Rent 1 Month 5 L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ဗန္း စက္မႈဇုန္ ေျမ(2)ဧက စက္ရုံ(30000Sqft) မီး(315KVA) For Rent 1 Month 100သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊသံလြင္ စက္မႈဇုန္တြင္ ငွားရန္းရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 170 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊသံလြင္ စက္မႈဇုန္ ေျမ(2)ဧက စက္ရုံ(150*330) Tra (315KVA) For Rent 1 Month 170 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊသံလြင္ စက္မႈဇုန္တြင္ငွားရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊသံလြင္ စက္မႈဇုန္ ေျမ(1)ဧက စက္ရုံ (275*165) မီး (315KVA) For Rent 1 Month 150L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရြွလင္ဗန္းစက္မူဇုန္မွစက္ရံုးငွားမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 140 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရြွလင္ဗန္းစက္မူဇုန္မွစက္ရံုးငွားမည္ ေျမ(၂ဧက) ဂိုေဒါင္(ေပ၂၀၀×ေပ၂၀၀) ထရမ္စေဖာ္မာ(၃၁၅ေကဗီြေအ) အငွားေစ်းႏူန္း(သိိန္း၁၄၀) For Rent warehouse shwe lin ban industry zone Land(1acres) warehouse(200x200) transformer(315kva) rent=140ls
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာဓုကန္စက္မွဳဇုန္ေျမႏွင္႔ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
သာဓုကန္စက္မွဳဇုန္ေျမႏွင္႔ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္ ေျမအက်ယ္- 1.14ဧက ဂိုေဒါင္အက်ယ္-28800စတုရန္းေပ လမ္း၀င္ထြက္ေကာင္း၊ဂိုေဒါင္ေကာင္း မီး- 315KVA ငွားရမ္းခ 100သိန္း(ညိ)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္အငွား

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိူင္သာယာစက္မူဇုန္တြင္ရွိျပီးလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာငး္ကားႀကီးမ်ားဝင္ ထြက္နိုင္ျပီးဘုရင္ေနာင္ တံတားႏွင့္နီးပါ တယ္။မီး(500)KVA ခြဲသံုး ပါျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။