အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

ေရႊသံလြင္စက္မူဇုန္တြင္ေျမ(2.75)ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 78 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊသံလြင္စက္မူဇုန္ ေျမ(2.75) ဂို(140'x160')(3)လံုး Tra-315KVA (2)လံုး (1)လံုးခ်င္းခြဲငွားမည္။ (1)လံုးခ်င္းေစ်း ငွား 1လ-78သိန္း(1sqft-350ks) လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မူဇုန္တြင္ေျမ(120'x160')ငွါးရန္႐ွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 67 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ဗန္းစက္မူဇုန္ ေျမ (120'x160') စက္ရံု (120'x160') မီး 315KVA ငွား 1လ 67သိန္း (1sqft-350ks) လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊလင္ပနး္စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္သာယာ ၊ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ ၊ ဂို (ေပ ၁၆၀ × ေပ ၂၀၀) ေျမ ၂ ဧက ၊ 315 KVA ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုဖြင့္ရန္ေကာင္းသည္ ၊ ရံုးခန္းပါသည္ ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပသည္ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဂို​ေဒါင္​ငွါးမည္​

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 210 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
​ေရႊလင္​ပန္​းစက္​မႈ႕ဇံု ​ေျမ၂ဧက ဂို(60000)sqft မီး315kva လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 42 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ စက္ရံု (12000 sqft) မီး P.W ငွား 1လ 1sq ft - 350ks လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (၂) တြင္ စက္ရံု ငွားရန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 266 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
***အသင့္ေဆာက္လုပ္ျပီး စက္ရံု/ဂိုေထာင္ ေနရာ ငွားရန္။*** *အေသးစိတ္သိလိုပါက ဗိုက္ဘာ (Viber) ျဖင့္ ဖုန္း +65 91456496 သို႔ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းပါရန္* လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (၂) ဦးထြန္းညိုလမ္း။ ေျမ အက်ယ္အဝန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာ၊ န၀ေဒးအိမ္ရာ အက ်ယ္အ၀န္း (60' x 60')ပတ္လည္ ႏွစ္ထပ္လူေနလံုးခ်င္းျဖစ္ပါသည္။အခန္းဖဲြ႕စည္းမႈုမွာ Master bedroom (1)ခန္း၊ Single bedroom (3)ခန္း၊ Maid room (1)ခန္း ႏွင့္ car garage ပါ၀င္သည္။ ငွား 1လ 8သိန္း (Aircon ပါလွ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ FMI အိမ္ရာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(40 x 60) 2RC လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာဘတ္(၁)ခန္း၊ ရုိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၂)လံုး၊ ပါေကး၊ ေထာင့္ခန္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နွစ္ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လူေနထိုင္မႈကိုၾကည့္၍အေလ်ွာ႕အတင္းရွိသည္ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ယာ လိႈင္သာယာျမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည္ ျခံအက်ယ္(75×70) အိမ္(35×35) ျဖစ္ပါသည္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ေျမ (60' x 120') စက္ရံု (54' x 108') မီး Lighting ငွား 1လ 30သိန္း လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 88 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ စက္ရံု (140' x 180') Sunshade (94' x 40') မီး 400 KVA ငွား 1လ (1sq ft - 350 ks) လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 54 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ေျမ (1.38)ဧက စက္ရံု (80' x 150') မီး 315 KVA ငွား 1လ 54သိန္း လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။