အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

ဂိုေထာင္အက်ယ္ ၉၀၀၀၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိ ဇံုေျမအငွား @လွိဳင္သာယာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 20,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
တည္ေနရာ ။ ေရႊသံလြင္စက္မွံဳဖံု ၊ လွိဳင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ေျမအက်ယ္အ၀န္း ။ ၂.၇၅ ဧက ဂိုေဒါင္ ၉၀၀၀၀ စတုရန္းေပ ထရန္စေဖၚမာ က ၄၀၀ အငွားေစ်းႏႈန္း ။ $ 20,000
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွာမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
FMIတြင္ရွိ၍အခန္း၅ခန္းအဲကြန္း၃လံုး (40*60)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း - (150×200) လူေနထုိင္ႏုိင္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (50×50) ဖြဲ႕စည္းထားပံု - Master Bed Room 8ခန္း အိမ္တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ RC...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 180 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဂုိေဒါင္ (150x150) ေျမ (322x224) ,500KVA, လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 22 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဂုိေဒါင္ (40x85) ေျမ(120x120), 50KVA+2Lighting,2RC လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဂုိေဒါင္ (145x200) ေျမ( 2ဧက ) ၊315KVA လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဂုိေဒါင္ (140x200) ေျမ(3.28),315KVA ဂုိ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရိွသည္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 145 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဂုိေဒါင္(50500Sqft) ေျမ(1.25ဧက) ၊315KVA(2)လုံး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာ၊ န၀ေဒးအိမ္ရာ (4)ထပ္ Shop House ,Hall Type (4)ထပ္စလံုး သံပန္းတပ္ျပီး ငွား 1လ 7သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 110 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဂုိေဒါင္(107x280) ေျမ(1ဧက), 315KVA, လႈိင္သာယာျမဳိ႕နယ္တြင္ ဂုိေဒါင္္ငွားရန္ရွိသည္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။