အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံုတြင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ(0.688) ဂုိေဒါင္(120×60) အက်ယ္ရွိ 315KVA ပါ၀င္ေသာ စက္ရံုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

144 ဇံုတြင္ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ(75×150) ဂုိေဒါင္(70×140) အက်ယ္ရွိ ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာဂိုေဒါင္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံုတြင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
တ/ဒဂုံဇုန္ ေျမ(3မတ္) ဂို (120X60) 300KVA စက္မႈဇုန္ အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

144 ဇံုတြင္ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
144ဇုန္ ေျမ(200X120) ဂို(80X60) 315KVA စက္မႈဇုန္ အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံုတြင္ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ(50×100)က်ယ္ျပီး ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လုံးခ်င္းတစ္ထပ္တိုက္အိမ္ငွားမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂုံေတာင္ ၂၀ ရပ္ကြက္ ကုန္တိုက္လမ္းဆုံႏွင့္ ၁၀မိနစ္အကြာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ေမာ္လၿမိဳင္လမ္းႏွင့္သံတြဲလမ္းေထာင့္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (120 x 60) 2RC Lighting+Power, အ၀ီစိ၊ ၿခံခတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာလံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စက္မႈဇံုဂုိေဒါင္ဌားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေတာင္ဒဂုံ စက္မွုဇုံ (၁) လို ေနရာမွာလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္သူမ်ား အတြက္ သတင္းေကာင္းေလးပါ။ မႏၱေလးလမ္း ႏွင့္ ရြက္ေကာ္လမ္း မ်က္နွာစာ နွစ္ခု၊၀င္ေပါက္ နွစ္ခု လည္းရွိ ေျမအက်ယ္ ၃.၇၅ဧက၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုံ တြင္အျမန္ငွားမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုံ တြင္ (0.688ဧက) ေျမ (120x60) 315KVA စက္မႈဇုံအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ေမာင္းမကန္လမ္းမေပၚတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ေမာင္းမကန္လမ္းမေပၚတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။(46×52) sqft ရွိသည္။2.5RC ျဖစ္သည္။Slat ေလာင္းထားသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဂို​ေဒါင္​အသစ္​ငွါးမည္​

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
​ေတာင္​ဒဂံုဇုန္​ထဲ႐ွိ ၆၀x၉၀ အက်ယ္​႐ွိ ပံုပါဂို​ေဒါင္​​ေလးငွါးမည္​
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

* 4000sqft, ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္(၂)လမ္းမတြင္ RC4လုံးခ်င္းတုိက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
* ျခံအက်ယ္အဝန္း - 50×80 sq-ft * အိမ္အက်ယ္အဝန္း - 45×55 sq-ft * RC4, 35သိန္း (ညွိႏႈိင္း) * Master bedrooms (5) with attached bathrooms * One Normal bedroom * (6) numbers of air-cons are already installed * RC4တုိက္သစ္ျဖစ္ပါသည္။ * ရုံးခန္း၊ ဘဏ္၊ ေက်ာင္းဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ *...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၇၉.၁၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၆ ခုႏွင့္ ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း (၃၁) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း တည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္နယ္မ်ား လည္းတည္ရွိသည္ ။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ေျမကြက္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သလုိ လူေနထူထပ္မႈ မရွိေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ခုတည္ရွိသည့္အတြက္ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေျမကြက္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖုိ႔ အနာဂတ္တုိးတက္လာမည့္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္လည္း အေရးပါေသာေနရာ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။