အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

ေျမကြက္ဌားရန္ရိွသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
N0.62 Block C Yadanar Eain Yar 100'X 100' sq feet Fully brick wall
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ဌားရန္ရိွသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
N0.36 37 Block C Yadanar Eain Yar 200'X 100' sq feet Fully brick wall
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 20,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2 )ဧက ၈ို( 43000 Sqft ) 315KVA us$20000
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 20,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2 )ဧက ၈ို( 43000 Sqft ) 315KVA us$20000
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စတုရန္း​​ေပ၁၂၀၀၀၀ဂို​ေဒါင္​ငွါးရန္​႐ွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 27,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
​ေျမ ၄ဧက​ေပၚတြင္​​ေဆာက္​လုပ္​ထားၿပီး 500(KVA) ​ေျမပိုအမ်ားႀကီးပါ၀င္​ အထည္​ခ်ဳပ္​ဖြင္​့ရန္​​ေကာင္​း ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ယ်ာဥ္နွင့္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဂို(100×432)စက္​႐ုံ ငွါးရန္​

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 10,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
အထည္​ခ်ဴပ္​ဖြင္​့ရန္​​ေကာင္​း အ​ေဆာက္​အဦး သစ္​ ၊315KVA ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ဥယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Dagon Seikkan industry Zone Land For Rent-(ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇံု ေျမ ငွါးရန္ရွိပါသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 27,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Location : Dagon Seikkan industary Zone , Dagon Seikkan Tsp , Yangon Area : depot- (100000Sqft) , Land -(3.8Area) Type : industary , (315KVA) 3လံုး တည္ေနရာ -ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ အက်ယ္အဝန္း -ဂိုေဒါင္ (၁၀၀၀၀၀ စတုရန္းေပ ) , ေျမ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Dagon Seikkan Zone industry For Rent(ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ ငွါးရန္ရွိပါသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 36 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Location :DagonSeikkan Zone ,DagonSeikkan Tsp , Yangon Area :(150 'x 60' ) Type : industary တည္ေနရာ -ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ အက်ယ္အဝန္း - ( ေပ ၁၅၀ x ေပ ၆၀ ) အမ်ိဳးအစား -စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္အဆင္ေျပ ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Dagon Seikken Industrial Zone for Rent . (ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိပါသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Location : Dagon Seikken Industrial Zone , Dagon Seikken Tsp , Area : Depot (140' × 200') , Land (2 Acre) Type : Land and Depot , * 1000 KVA , Industrial Zone , တည္ေနရာ - ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ၊ အက်ယ္အဝန္း - ဂို (ေပ ၁၄၀ × ေပ ၂၀၀) ၊ ေျမ (၂ ဧက) ၊ အမ်ိဳးအစား - ေျမ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ဌားမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 220 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ Land (2.5) Acre Warehouse(63000Sqft) Transformer(315KVA) 1 Month For Rent 1 Sqft 350KS ေျမ(2.5)ဧကအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ (63000Sqft) မီး(315KVA) 1 Month For Rent 220 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂဳုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ Land (2.5) Acre Warehouse(58000Sqft) Transformer(315KVA) 1 Month For Rent 1 Sqft 350KS ေျမ(2.5)ဧကအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ (58000Sqft) မီး(315KVA) 1 Month For Rent 200 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 170 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂဳုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ Land (2) Acre Warehouse(49000Sqft) Transformer(315KVA) 1 Month For Rent 1 Sqft 350KS ေျမ(2.5)ဧကအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ (49000Sqft) မီး(315KVA) 1 Month For Rent 170 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ဌားမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 133 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ Land (2) Acre Warehouse(38000Sqft) Transformer(315KVA) 1 Month For Rent 1 Sqft 350KS ေျမ(2)ဧက လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ (38000Sqft) မီး(315KVA) 1 Month For Rent 133 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲဲဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ သံလ်င္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၈၅.၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တကၠသုိလ္မ်ားထဲဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ “ သည္ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ ရွိသည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီစက္မႈဇုန္လုပ္ကြက္မ်ား ၊ တုိးခ်ဲ႕အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕ခ်ဲ႕စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ယခုအခါ တစ္စတစ္စ လူေနထူထပ္လာၿပီး ေျမကြက္လြတ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသး သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ကုိ ခ်ိတ္ဆိတ္သြားလာ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဒဂုံတံတား သည္လည္း အေရးပါးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အဆုိပါ ဒဂုံတံတားသည္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပဲခူးျမစ္ကုိ ျဖတ္ထုိးေသာ ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမကြက္ အလြတ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား တည္ရွိေသးသည့္အျပင္ သြားလာရန္ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။