တိုက္ခန္း ငွါးရန္ အလံုၿမိဳ႕နယ္

အလံု မေနာ္ဟရီအိမ္ရာတြင္ ၂လႊာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
၁၈ေပxေပ၅၀ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း , အဲကြနး္ - 2 လုံး ၊ ျပင္ဆင္ျပီး ေရပူေရေအးပါသည္။ အလံု မေနာ္ဟရီအိမ္ရာ အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

႐ံုးခန္း၊ သင္တန္း၊ လူေနထုိင္ရန္ေကာင္းေသာ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အလံုၿမိဳ႕နယ္ပထမထပ္ တိုက္ခန္းက်ယ္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ငွားမည္...

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
႐ံုးခန္း၊ သင္တန္းႏွင့္ လူေနထုိင္ရန္ေကာင္းေသာအသင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အလံု ပထမထပ္တိုက္ခန္းက်ယ္ငွားမည္။ အမွတ္(26)၊ အလံု သစ္ေတာလမ္း၊ ပထမထပ္ ေထာင့္ခန္း၊ 15½' x 50' တစ္အိမ္လံုးေၾကြျပားခင္း၊ Premium...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္း ဌား မည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသျဖင့္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္အျပင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နွင့္ အသားငါးေစ်း၊ သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္း တုိ႕ကိုလည္း မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံု မေနာ္ဟရီအိမ္ရာတြင္ ၂လႊာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
၁၈ေပxေပ၅၀ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း , အဲကြနး္ - 2 လုံး ၊ ျပင္ဆင္ျပီး ေရပူေရေအးပါသည္။ အလံု မေနာ္ဟရီအိမ္ရာ အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ ငွားရန္ရွိေသာ တိုက္ခန္း

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ စတုရန္းေပ(1000)က်ယ္ဝန္းေသာ တိုက္ခန္းျဖစ္ၿပီး မာစတာအိမ္ခန္း - 1 ခန္း , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း , အဲကြန္း - 3 လုံး , ပရိေဘာဂ , ေၾကြျပား၊ ပါေကး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမရွိ (ေပ 15 x ေပ 50)ရွိေသာ ပထမထပ္ တုိက္ခန္းငွားမည္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမရွိ (ေပ 15 x ေပ 50)ရွိေသာ အခန္း(၁)ခန္း ပါေကးခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္းၿပီး ပထမထပ္ တုိက္ခန္းငွားမည္။ အသင့္ေန။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပင္ဆင္ၿပီး ဆိုင္ဖြင့္ရန္ေကာင္း ေစ်းႏႈန္းတန္ေသာ ေျမညီ+ပထမထပ္အငွား။

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
အက်ယ္အ၀န္း 12.5*60 ေပရွိသည့္ ေၾကြျပားခင္းထားၿပီး အိပ္ခန္း ၂ ခန္းဖြဲ႔စည္းပါရွိေသာ ေျမညီ ႏွင့္ ပထမထပ္ ၂ ထပ္ေပါင္းငွားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ လူေန ဆိုင္ဖြင့္ လုိသူ မ်ား မိသားစု...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းငွားရန္

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
၁၈ × ၅၀ ေပ အက်ယ္ ဒုုတိယထပ္ရွိ ပါေကးခင္းျပီး ေရ၊မီး၊ဖုုန္းႏွင့္ အဲကြန္း ၂လံုုး မီးအားျမွင့္စက္ တစ္လံုုးပါျပီး အသင့္ေနထုုိင္ရန္ တိုုက္ခန္း ငွားမည္ ။တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ျပီး ၂၄ နာရီ Security...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ ကမ္းနားလမ္းမ

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(15 x 55) GF အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall, RCခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ ေက်ာင္းလမ္း

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(18 x 70) GF အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall, ထပ္ခိုး၊ တိုုက္သစ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္းေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ကြင္းေက်ာင္းလမ္း

 အလံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(18 x 60) 1F အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရုိးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပါေကး ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္ အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလုံၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၊ အလုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၄ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ တုိျဖင့္ထိဆက္လ်က္ရွိသည္ ။ အလုံၿမဳိ႕နယ္တြင္း ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ာအျပားေနထုိင္သည့္ ကရင္ၿခံရပ္ကြက္တည္ရွိၿပီး ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္း လည္း အမ်ားျပားတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကြင္းေက်ာင္းလမ္းတြင္တည္ရွိသည့္ ကြင္းေက်ာင္း ေက်ာင္းတုိက္ သည္လည္း ဗုဒၶဘာဘာဝင္မ်ားအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရေက်ာင္းတိုက္ ျဖစ္သည္ ။ အျခားေသာ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးစု အတင့္အသင့္ထုိင္ၿပီး ဗလီ ၁ ခုႏွင့္ ဟီႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈတြင္အေရးပါေသာ ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖရန္အတြက္ သခင္ျမပန္းၿခံသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟုိယခင္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕လုံးအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ အသားငါးမ်ားကုိ အဓိကျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းႀကီးရွိခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါမွာေတာ့ အဆုိပါေစ်းႀကီးကုိ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာဝန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္လက္အခ်ဳိ႕က်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ အသစ္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။