အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿပင္ဦးလြင္တြင္ သႀကၤန္ ရက္အတြင္း ေနထိုင္ရန္ အခန္းငွား ရန္ရွိသည္။

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 0.30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ၿပင္ဦးလြင္တြင္ သႀကၤန္ ရက္အတြင္း ေနထိုင္ရန္ အခန္းငွား ရန္ရွိသည္။ အလံုးစံုၿပင္ဆင္ၿပီး။ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္။ ( 1 ) ရက္ကိုတစ္ခန္း ( 3 ) ေသာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္လားရိွဳးလမ္းမေပၚဒီဇင္ဘာစားေသာက္ဆိုင္အနီးဆိုင္ခန္းအဌား

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 150,000 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း
ျပင္ဦးလြင္ ေရတေရာက္ကုန္းေက်းရြာ လားရွိဳးလမ္းမေပၚဆိုင္ခန္း (20'×40') ေရမီး ပါျပီး အနည္းဆံုး၁ႏွစ္ခ်ဳပ္ရမည္ ။လူေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပင္ဦးလြင္တြင္ ေႏြရာသီ တစ္လ ေနထိုင္ရန္ လုံးခ်င္းအိမ္ ဌားလိုသည္

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္ဌားလိုသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္