အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿပင္ဦးလြင္တြင္ သႀကၤန္ ရက္အတြင္း ေနထိုင္ရန္ အခန္းငွား ရန္ရွိသည္။

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 0.30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ၿပင္ဦးလြင္တြင္ သႀကၤန္ ရက္အတြင္း ေနထိုင္ရန္ အခန္းငွား ရန္ရွိသည္။ အလံုးစံုၿပင္ဆင္ၿပီး။ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္။ ( 1 ) ရက္ကိုတစ္ခန္း ( 3 ) ေသာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ ေရတေရာက္ကုန္း လားရွိဳးလမ္းမေပၚရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားအားငွားရန္ရွိပါသည္ ။...

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း
ျပင္ဦးလြင္ ေရတေရာက္ကုန္းေက်းရြာ လားရွိဳးလမ္းမေပၚဆိုင္ခန္း (20'×40') ေရမီး ပါျပီး အနည္းဆံုး၁ႏွစ္ခ်ဳပ္ရမည္ ။လူေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဌားရန္ရွိသည္

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Available April 2017 .Padaythar Myothit Two story family home, garage attached, fully furnished ,hot water tank. Ready to move in condition.Amenities near by. View from hill top, morning sun. Welcome email inquiry .
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
* ပုလဲခန္းမ၊ MKနဲ႔မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚအတင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပင္ဦးလြင္တြင္ ေႏြရာသီ တစ္လ ေနထိုင္ရန္ လုံးခ်င္းအိမ္ ဌားလိုသည္

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္ဌားလိုသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္