အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္ရိွသည္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၅ သိန္း** ၅၉ လမ္း/မေနာ္ ေတာင္ဘက္ No.2287 RC ၂ ထပ္ ေပ ၃၀ - ၄၀ ( အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) ၅၉ လမ္း နွင့္ မေနာ္ ေတာင္ဘက္ ျမိဳ႕သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္ဌားရန္ရိွသည္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၂ သိန္းခြဲ ** မေနာ္ အနီး No.2286 RC ၂ ထပ္ ေပ ၁၅ - ၄၅ ၅၉ လမ္း နွင့္ မေနာ္ အနီး ျမိဳ႕သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၅ သိန္း** မေနာ္ အနီး No.2290 နံကပ္ ၁ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေနာက္ဘက္လွည့္) ၆၂ လမ္း နွင့္ မေနာ္ အနီး ျမိဳ႕သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၅ သိန္း** မေနာ္ အနီး No.2292 နံကပ္ ၁ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေနာက္ဘက္လွည့္ ) ၆၂ လမ္း နွင့္ မေနာ္ အနီး ျမိဳ႕သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ဌားမည္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
##ငွားမည္## ** ၆ သိန္း** ၆၈ လမ္း အနီး/လမ္းမတင္ No.2294 ေျမကြက္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( ေတာင္ဘက္လွည့္ ) ၆၈ လမ္း နွင့္ မေနာ္ ေျမာက္ဘက္ ျမိဳ႕သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ဌားမည္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** သိန္း ၃၀ ** မေနာ္ ေတာင္ဘက္/ လမ္းမတင္ No.2257 RC ၄ ထပ္ ေပ ၃၀ - ၆၀ ( အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) ၆၂ လမ္း အေနာက္ဘက္ နွင့္ မေနာ္ ေတာင္ဘက္ ျမိဳ႕ သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
#ငွားမည္္## ** ၃သိန္းခြဲ ** မေနာ္ ဝန္းက်င္ No.2265 RC ၂ထပ္ ေပ ၂၀ - ၆၀ ( ေျမာက္ဘက္လွည့္) ၅၄ လမ္းဝန္းက်င္ ျမိဳ႕သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္ဌားရန္ရိွသည္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၅ သိန္း ** ၅၂ လမ္း/ မေနာ္ အနီး No.2267 RC ၂ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၆၀ ( ေတာင္ဘက္လွည့္ ) ၅၂ လမ္း နွင့္ မေနာ္ အနီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 17 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
၆၃လမ္းႏွင့္၆၄လမ္းၾကား၊သိပံလမ္းအနီး ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ အသင့္ေနထိုင္နိုင္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ငွားရမ္းေပးေနပါၿပီ။ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္လုိက္ပါ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
၆၃လမ္း၊ေဘာလံုးကြင္းအနီး၊ၿမိဳ႕သစ္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ ၊ ေျမာက္ဖက္တြင္ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာမဟာမုနိဘုရားႀကီးသည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီး ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေလဆိပ္ ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရုံ ၊ ကန္းေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနည္းငယ္လွမ္းေသာခ်မ္းျမသာစည္သည္ လူေနထူထပ္မႈ အတင့္အသင့္ တည္ရွိသည္ ။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အျခားၿမိ႕နယ္မ်ားထက္စာလ်င္ သင့္ေတာ္ၿပီးေနထုိင္ရန္ေကာင္းမြန္သည္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။