အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Rent for House attached with Big Living Room and Two Bed Room

 မေကြး |  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
 $ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
- House attached with Big Living Room, Master Bed Room and One Common Room - Including Electrical and Water Supply - New House - Suitable for Company Branch in Magwe
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

House attached with One Master Bed Room, One Common Room and big Living Room for Rent

 မေကြး |  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
 $ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Our House: one master bed room ,one common room and big living room is suitable for office as well We prefer to rent Company Branch in Magwe.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မေကြး၊ရံုးခန္းဖြင္႔ရန္ငွားရန္ရွိသည္...

 မေကြး |  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Living Real Estate Services ရွင္သန္ၿခင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္ 09 33 270 277 livingrealestateservices@gmail.com Warmly Welcome Buyers, Sellers and Lessor/Lessee. Buyers have no need to pay for the services rendered by the Living Real Estate Services. Sellers have to pay 2% on the amount of sales price for the services rendered by the Living Real Estate Services. In Respect of Hires, both lessor and lessee have to...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္