အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕တြင္ လံုးခ်င္း ၃ထပ္တိုက္ငွားရန္ရွိသည္။

 ပခုကၠဴ |  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
 27 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
မာစတာအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 5 ခန္း ,အိပ္ခန္းအားလံုးပါေကးခင္း၊ေအာက္ထပ္အားလံုး ေၾကြျပားကပ္၊ေအာက္ထပ္ Hall ေၾကြျပားကပ္၊ဆိုင္ခန္း၊ရံုးခန္းဖြင္႕ရန္ ေနရာေကာင္း၊Junction...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္