အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမ ျပည္ၿမိဳ ႔တြင္ ၿခံက်ယ္ ငွါးရန္ရွိသည္။

 ျပည္ |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဘဏ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားဖြင့္ရန္အတြက္ ျပည္ၿမိဳ ႔တြင္ ၿခံက်ယ္ငွါးရန္ရွိသည္။ မ်က္နွာစာေပ ၄၀ x ေနာက္ေပ ၁၉၀ ဗိုလ္ခ်၊ုပ္လမ္း ရြာဘဲရပ္.ျပည္ 09452335266
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဂိုေဒါင္မ်ား ငွားရန္ရွိသည္

 ပဲခူး |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
• ဂိုေဒါင္ တစ္လံုး တစ္လ ငွားရမ္းခ ႏႈန္းထား ၁၀ သိန္းႏႈန္း ျဖင့္ အလံုး ၂၀ ငွားရန္ရွိသည္၊ • ရန္ကုန္ - မႏၱေလး လမ္းမၾကီးေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။ . အလွ်ား ၃၆ ေပ × အနံ ၈၀ ေပ × လက္ခံအျမင့္ ၁၅ ေပ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ငူျမိဳ႕အတြင္း အိမ္လံုးခ်င္းပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ ငွားရမ္းမည္

 ေတာင္ငူ |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အျမန္ဌားမည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူျမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအရအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္တည္ရိွပါသည္။ ( Location Base on Taungoo Economically Place) လိပ္စာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပဲခူးတြင္ ေျမကြက္ပါ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ပဲခူး |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 360 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ (4)ဧက၊ စက္ရံု (120000)Sqft ၊ မီး 500 KVA
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ငူျမိဳ႕အတြင္း အိမ္လံုးခ်င္းပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ ငွားရမ္းမည္

 ေတာင္ငူ |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အျမန္ဌားမည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူျမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအရအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္တည္ရိွပါသည္။ ( Location Base on Taungoo Economically Place) လိပ္စာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရံုငွားရန္ရွိသည္။

 ပဲခူး |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 $ 30,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
စက္ရံုအက်ယ္ - 120000 စတုရန္းေပ လိပ္စာ - အမွတ္(21)၊ပဲခူးစက္မႈဇုန္၊ပဲခူးၿမိဳ႕။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္​ကုန္​ပဲခူး၆လမ္​းသြားလမ္​းမတန္း စက္​မႈေျမ ၁၃ဧက ငွားရန္ရိွသည္။

 ပဲခူး |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ရန္​ကုန္​ပဲခူး၆လမ္​းသြားလမ္​းမတန္း စက္​မႈေျမ ၁၃ဧက ငွားရန္ရိွသည္။ ရန္​ကုန္​ပဲခူး၆လမ္​းသြားလမ္​းမေမးတင္၊အင္းတေကာ္ႏွင့္ပဲခူးၾကား၊ဟံသာဝတီ​ေဂါက္​ကြြင္​း​ေရွ႕၊ေရႊျပည္အနီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္​ကုန္​ပဲခူး၆လမ္​းသြားလမ္​းမတန္း စက္​မႈေျမ ၁၃ဧက ငွားရန္ရိွသည္။

 ပဲခူး |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္​ကုန္​ပဲခူး၆လမ္​းသြားလမ္​းမတန္း စက္​မႈေျမ ၁၃ဧက ငွားရန္ရိွသည္။ ရန္​ကုန္​ပဲခူး၆လမ္​းသြားလမ္​းမေမးတင္၊အင္းတေကာ္ႏွင့္ပဲခူးၾကား၊ဟံသာဝတီ​ေဂါက္​ကြြင္​း​ေရွ႕၊ေရႊျပည္အနီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဂိုေဒါင္မ်ား ငွားရန္ရွိသည္

 ပဲခူး |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
• ဂိုေဒါင္ တစ္လံုး တစ္လ ငွားရမ္းခ ႏႈန္းထား ၁၀ သိန္းႏႈန္း ျဖင့္ အလံုး ၂၀ ငွားရန္ရွိသည္၊ • ရန္ကုန္ - မႏၱေလး လမ္းမၾကီးေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။ . အလွ်ား ၃၆ ေပ × အနံ ၈၀ ေပ × လက္ခံအျမင့္ ၁၅ ေပ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ငွားရန္ရွိသည္

 ျပည္ |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 0.30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။စိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။အက်ယ္၂၂ေပ/၅၂ေပျခံျဖစ္သည္။ရပ္ကြက္ေပးေရရသည္။မီးရသည္။အနည္းဆံုး၃လျပတ္မွစငွားပါမည္။ကား၀င္ထြက္ေကာင္းပါသည္။ျမိဳ့သစ္ ၁၇လမ္းမွ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေျမကြက္ငွါးမည္ ။

 ေဝါ |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ ေမာ္လျမိဳင္လမ္းမေပၚ ဘုရားႀကီးျမိဳ႕ မ်က္ႏွာဝ 72' ေနာက္ကို 100'က်ယ္ဝန္းပါသည္။ပံုစံ (105)က်ျပီးသားပါ ။(ပဲခူးျမိဳ႕တိုင္းဘုရားႀကီးျမိဳ႕ ရန္ကုန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

- ေျမေရာင္းမည္ - ပဲခူးၿမိဳ႔ (ဘုရားသံုးဆူ) ၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ကားလမ္းမေပၚ ၊

 ပဲခူး |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- ​ပဲ​ခူး​ၿမိဳ႕ (​ဘု​ရား​သုံး​ဆူ) ၊ ​ရန္​ကုန္-​မ​ႏၲ​ေလး ​ကား​လမ္း​မ​ေပၚ။ ​အ​လ်ား ၆၈ ​ေပ ​x ​အ​နံ ၂၃၁ ​ေပ (​အ​က်ယ္ ၆၄၇၀ ​စ​တု​ရန္း​ေပ)။ ​တ​တပ္​တိုက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမ ျပည္ၿမိဳ ႔တြင္ ၿခံက်ယ္ ငွါးရန္ရွိသည္။

 ျပည္ |  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဘဏ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားဖြင့္ရန္အတြက္ ျပည္ၿမိဳ ႔တြင္ ၿခံက်ယ္ငွါးရန္ရွိသည္။ မ်က္နွာစာေပ ၄၀ x ေနာက္ေပ ၁၉၀ ဗိုလ္ခ်၊ုပ္လမ္း ရြာဘဲရပ္.ျပည္ 09452335266
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္ေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ၃၉၄၀၂.၃ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ၿမဳိ႕ေတာ္မွာပဲခူးၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္ႏွင့္နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည္ ။ ပဲခူး ၊ ေတာင္ငူ ႏွင့္ ျပည္ၿမဳိ႕တုိ႔သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအဓိကခရုိင္ႀကီး ၄ ခုခြဲထားၿပီးစုစုေပါင္း ၂၈ ၿမဳိ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒႀကီးအတြင္းရွိပဲခူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ျပည္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ မ်ားအျပင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ရွိအိမ္ၿခံေျမေရာင္းရန္ ၊ ဝယ္ရန္ ၊ ငွားရွိသည္ မ်ားကုိ imyanmarhouse.com တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။