အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ငါးကန္ ဌားမည္။

 မအူပင္ |  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
 1.20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဧရာဝတီတိုင္း မအူပင္ပိုင္ ငါးကန္ ဧက 600 ဌားဖို့ရွိပါတယ္။ 1 ဧက လ်ွင္ 120000 ။ ကား, ေခ်ာင္း ေရအသြင္းအထုတ္ အဆင္ေျပပါတယ္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ရွင္းလမ္း ေပ 30x60 ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း အနီး

 ဟသၤာတ |  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္