အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT MIN MIN KHAING Daw 12/KAMATA(N)000104 U TIN HLA
BTT THAN THAN AYE Daw 11/SATANA(N)019044 U THAR ZANOO
BTT TIN AUNG LIN U 12/DAGAMA(N)120076 U THET TIN
BTT Tiin Tun U 12/ThaLaNa(N)027392 U Tun Mya Aung
BTT Cho U 8/YaNaKha(N)027108 U Si
BTT HTAY LWIN U 12/AHLANA(N)009138 U KYAW NYUNT
BTT MYA MYA SEIN Daw 12/MAYAKA(N)097583 U KHIN MG
BTT KYAW WIN U 12/DAGATA(N)006578 U KA LAR
BTT LWIN OO U 12/THAKATA(N)059613 U TAUNG TIN
BTT KYAW SOE U 8/MALANA(N)004691 U HAL SEIN
BTT ZIN ZIN Daw 1/MAKANA(N)084238 U BHAN SEIN
BTT SHWE YI MYINT Daw 12/MAYAKA(N)122185 U KHIN MG
DGN MAUNG HLA U 11/THATANA(N)004884 U NGA SAR
BTT Cho Daw 12/OuKaTa(N)082286 U paing
BTT SAN WIN U 12/THAKATA(N)101314 U MG SI
DGN AYE AYE SOE Daw 12/THAGAKA(N)162309 U THAR DOE
DGN ZAW OO+1 U 12/BAHANA(N)004135 U THAUNG SEIN
BTT Khin Khin Moe Daw 12/ThalaNa(N)027616 U Tin Aung
MDY KHIN MA MA Daw 9/MANAMA(N)076572 U SOE TINT
DGN SOE SANDA HTUN Daw 5/YAOONA(N)067603 U SOE TUN
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္